Hlavný medzinárodný rozhodca

RNDr Michal Hudzík

Medzinárodný rozhodca

Boris Rakovský

Medzinárodný rozhodca

Tomáš Zatloukal

Národný rozhodca

Aktuálni stážisti

Mariana Antalová, Magda Zatloukalová