Občianske združenie kynológov na Slovensku

Boris Rakovský
Borová 8110 /45
010 07 Žilina
Slovenská republika

e-mail: rakovsky.boris@gmail.com
telefón: +421 911 904 151

Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov


PREZÍDIUM

Predseda / Prezident

Boris Rakovský
mobil: +421 911 904 151
e-mail : rakovsky.boris@gmail.com

Podpredseda / Viceprezident

Ľubomír Kelemen
mobil: +421 905 535 685
e-mail : kelemen.lubomir@gmail.com

Správca plemenej knihy – veľké plemená

Tomáš Podmalik
mobil: +421 948 406 609
e-mail: tpodmalik@gmail.com

Správca plemenej knihy – malé plemená

Boris Rakovský
mobil: +421 911 904 151
e-mail: rakovsky.boris@gmail.com

——————————————————————————————————————–

ROZHODCOVIA

Hlavný medzinárodný rozhodca

RNDr Michal Hudzík

Medzinárodný rozhodca

Boris Rakovský, RNDr Michal Hudzík

Národný rozhodca

Bc. Mariana Antalová, Zuzana Radková

Aktuálni stážisti

——————————————————————————————————–

Napíšte nám