Ak chcete požiadať o členstvo v Občianskom združení kynológov na Slovensku (OZKnS), vyplňte, prosím, nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Po obdržaní vašej prihlášky vás budeme čo najskôr kontaktovať.


Osobné údaje

Trvalé bydlisko


Korešpondečná adresa

(ak je iná než trvalé bydlisko)


Kontakt