Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov

Ak chcete požiadať o členstvo v Občianskom združení kynológov na Slovensku (OZKnS), vyplňte, prosím, nasledujúci formulár a stlačte tlačidlo Odoslať. Po obdržaní vašej prihlášky vás budeme čo najskôr kontaktovať.


    Osobné údaje

    Trvalé bydlisko


    Korešpondečná adresa

    (ak je iná než trvalé bydlisko)


    Kontakt