Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK9111110000001544755000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov


RegistráciaPesFena


Trieda

MLADŠÍ DORAST 3-6 mesiacov do 35cmMLADŠÍ DORAST 3-6 mesiacov nad 35cmDORASTU 6-9 mesiacov do 35cmDORASTU 6-9 mesiacov nad 35cmMLADÝCH 9-15 mesiacov do 35cmMLADÝCH 9-18 mesiacov nad 35cmSTREDNÁ 15-24 mesiacov do 35cmSTREDNÁ 15-24 mesiacov nad 35cmOTVORENÁ od 15 mesiacov do 35cmOTVORENÁ od 18 mesiacov nad 35cmŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov do 35cm - CERTIFIKÁTŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov nad 35cm - CERTIFIKÁTVETERÁNOV od 7 rokov veku do 35cmVETERÁNOV od 6 rokov veku nad 35cmPRACOVNÁ od 12 mesiacov - Certifikát o skúškeZáverečné súťaže - Najkrajší PÁR PSOVZáverečné súťaže - Najkrajšia CHOVATEĽSKÁ SKUPINAZáverečné súťaže - DIEŤA A PES


Kontaktný e-mail


Poplatky

Za 1 psa – 25 € |  Za 2. a ďalšieho psa – 20 €

  • Juniori a veteráni – 15 € | Páry – 10 € | Chovateľská skupina – 10 €
  • Mladší a starší dorast – 10 €
  • Prihlásenie psa v deň výstavy – 30 € za každého psa
  • Uzávierka prihlasovania 10 dní pred začiatkom výstavy
  • Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku! k prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa!
  • K prihláške priložte fotokópiu o platbe štartovných poplatkov!

VETERINÁRNE PREDPISY:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo osvedčenie s platnými očkovaniamiproti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT alebo OSVEDČENIE s platným očkovaním proti besnote.