Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK9111110000001544755000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov


  Registrácia  PesFena


  Trieda

  MLADŠÍ DORAST 3-6 mesiacov do 35cmMLADŠÍ DORAST 3-6 mesiacov nad 35cmDORASTU 6-9 mesiacov do 35cmDORASTU 6-9 mesiacov nad 35cmMLADÝCH 9-15 mesiacov do 35cmMLADÝCH 9-18 mesiacov nad 35cmSTREDNÁ 15-24 mesiacov do 35cmSTREDNÁ 15-24 mesiacov nad 35cmOTVORENÁ od 15 mesiacov do 35cmOTVORENÁ od 18 mesiacov nad 35cmŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov do 35cm - CERTIFIKÁTŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov nad 35cm - CERTIFIKÁTVETERÁNOV od 7 rokov veku do 35cmVETERÁNOV od 6 rokov veku nad 35cmPRACOVNÁ od 12 mesiacov - Certifikát o skúškeZáverečné súťaže - Najkrajší PÁR PSOVZáverečné súťaže - Najkrajšia CHOVATEĽSKÁ SKUPINAZáverečné súťaže - DIEŤA A PES


  Kontaktný e-mail


  Poplatky

  Za 1 psa – 35 €

  • Za ďalšieho psa – 30 €
  • Prihlásenie psa v deň výstavy – 50 € za každého psa, bez rozdielu veku

   Dodatočné súťaže:

  • Najkrajší pár psov – 20€
  • chovateľská skupina – 20€
  • Dieťa a pes – BEZ POPLATKU!
  • Uzávierka prihlasovania 10 dní pred začiatkom výstavy
  • Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku! k prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa!
  • K prihláške priložte fotokópiu o platbe štartovných poplatkov!
  • Vstup do autokempingu je podmienený poplatkom 3,-Euro/ osoba/ auto
  • Ubytovanie je možné zabezpečiť cez www.atcvarin.sk

  VETERINÁRNE PREDPISY:

  Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo osvedčenie s platnými očkovaniamiproti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT alebo OSVEDČENIE s platným očkovaním proti besnote.