Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov


  Registrácia

  NÁRODNÁ VÝSTAVA - NATIONAL DOG SHOWMEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA - INTERNATIONAL DOG SHOWMEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA - WORLD CUP  PesSuka


  Trieda

  MLADŠÍ DORAST 3-6 mesiacovDORASTU 6-9 mesiacovMLADÝCH 9-15 mesiacovSTREDNÁ 15-24 mesiacov do 35cmSTREDNÁ 15-24 mesiacov nad 35cmOTVORENÁ od 15 mesiacov do 35cmOTVORENÁ od 18 mesiacov nad 35cmŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov do 35cm - CERTIFIKÁTŠAMPIÓNOV nad 18 mesiacov nad 35cm - CERTIFIKÁTVETERÁNOV od 7 rokov vekuPRACOVNÁ od 12 mesiacov - Certifikát o skúškeHOBBY do 35cmHOBBY nad 35cmZáverečné súťaže - Najkrajší PÁR PSOVZáverečné súťaže - Najkrajšia CHOVATEĽSKÁ SKUPINAZáverečné súťaže - DIEŤA A PES ( od 3 do 8 rokov )Záverečné súťaže - JUNIOR HANDLING ( od 8 do 16 rokov )  Kontaktný e-mail  Poplatky

  Za 1 psa – 45 €

  • Za ďalšieho psa – 40 €
  • Prihlásenie psa v deň výstavy – 80 € za každého psa, bez rozdielu veku
  • DUO WORLD CUP / DUO CACIB – 90 €

   Dodatočné súťaže:

  • Najkrajší pár psov – 20€
  • chovateľská skupina – 20€
  • Dieťa a pes – BEZ POPLATKU!
  • Uzávierka prihlasovania 10 dní pred začiatkom výstavy
  • Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku! k prihláške priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa!
  • K prihláške priložte fotokópiu o platbe štartovných poplatkov!
  • Vstup do autokempingu je podmienený poplatkom 3,-Euro/ osoba/ auto
  • Ubytovanie je možné zabezpečiť cez www.atcvarin.sk

  VETERINÁRNE PREDPISY:

  Každý pes musí mať veterinárny preukaz alebo osvedčenie s platnými očkovaniamiproti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT alebo OSVEDČENIE s platným očkovaním proti besnote.