Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov

Žiadosť sa vypisuje veľkým písmom ( CAPSLOCK )


  Navrhované názvy pre chovnú stanicu

  Uveďte 3 návrhy názvu pre Vašu chovnú stanicu. Schválený bude ten, ktorý je u nás doposiaľ neregistrovaný. Maximálny počet znakov, vrátane medzier, apostrofov a pomlčiek je 25!

  Žiadateľ


  Chovateľská stanica môže byť chránená iba osobám starším ako 18 rokov.

  Dodatočné zmeny názvu chovateľskej stanice nie sú možné.

  Jeden chovateľ môže mať len jeden názov chovateľskej stanice, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne.

  Priznanie chráneného názvu chovateľskej stanice je osobné a natrvalo.

  Potvrdený doklad zasielame na dobierku/zásielkovňa a to do 30tich pracovných dní!