Žiadosť o prijatie kynologického klubu / spolku do OZKnS