Korešpondenčná adresa

Občianske združenie kynológov na Slovensku
Sídlo: Borová 811/045
010 07 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov


  Majiteľ psa


  Informácie o psovi/suke
  PesSuka  Majiteľ psa/suky vyplní len aktuálne informácie o svojom psovi/suke!  Majiteľ psa/suky je povinný zaslať pôvodný preukaz pôvodu – rodokmeň psa/suky na adresu OZKnS!
  Doba vyhotovenia, po dodaní všetkých potrebných dokumentov je do 30 dní!