Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov

Žiadosť sa vypisuje veľkým písmom ( CAPSLOCK )


    Údaje o chovateľskej stanici:






    Žiadateľ - Majiteľ chovateľskej stanice






    Potvrdený doklad zasielame na dobierku/zásielkovňa a to do 30tich pracovných dní!