Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov

    Majiteľ psa


    Člen OZKnSNečlen OZKnS


    Údaje o psovi


    Triedy

    Psy a suky od 3 mesiacov do 10 mesiacovPsy od 10 mesiacov do 15 mesiacovSuky od 10 mesiacov do 15 mesiacovPsy od 15 mesiacovSuky od 15 mesiacov