Bankové spojenie

UniCredit Bank, Žilina
Kód banky: 1111
SWIFT kód banky: UNCRSKBX
IBAN: SK91 1111 0000 0015 4475 5000
Názov účtu: Občianske združenie kynológov

Pre úspešné odoslanie tohto formulára budete potrebovať stiahnuť a vyplniť tieto tlačivá:
Veterinárna prehliadka vrhu

    Majiteľ psa
    Údaje o suke
    Údaje o krycom psovi    Údaje o narodení šteniat