Správca plemennej knihy

Tomáš Podmalik – veľké plemená
mobil: +421 948 406 609
e-mail: podmalik@ozkns.sk


Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť na vystavenie kópie o pôvode psa (PP)
stiahnuť PDF

Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa (PP)
stiahnuť PDF

Žiadosť na posúdenie psa – pomocný register
stiahnuť PDF

Potvrdenie totožnosti psa
stiahnuť PDF


PODMIENKY CHOVNOSTI EXTERIÉROVÝCH PLEMIEN

 • zaplatený členský ročný poplatok v OZKnS
 • zaplatený bonitačný poplatok v OZKnS
 • absolvovanie jednej výstavy poriadanej OZKnS
 • absolvovanie uchovňujúcej bonitácie v OZKnS

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania týchto podmienok sa automaticky členom ruší členstvo a chovnosť v OZKnS -WCHSA!

PODMIENKY CHOVNOSTI PRACOVNÝCH PLEMIEN

 • zaplatený členský ročný poplatok v OZKnS
 • zaplatený bonitačný poplatok v OZKnS
 • absolvovanie jednej výstavy v OZKnS alebo absolvovanie jedného obranársko-pracovného zrazu OZKnS
 • absolvovanie uchovňujúcej bonitácie plus skúšky podľa druhu plemena

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania týchto podmienok sa automaticky členom ruší členstvo a chovnosť v OZKnS -WCHSA!

POZNÁMKY

 • V prípade neschopnosti alebo nemoci psa je majiteľ povinný informovať OZKnS o neúčasti psa na výstave alebo obranársko-pracovnom zraze a doložiť zdravotnú dokumentáciu potvrdenú veterinárom!
 • Náhradné konanie bude určené po dohode s OZKnS.
 • V prípade zrušenia členstva je bývalý člen OZKnS povinný okamžite prestať používať logo OZKnS-WCHSA a jednotné dokumenty OZKnS-WCHSA,nevykonávať žiadnu činnosť pod záštitou OZKnS -WCHSA!
 • OZKnS-WHCSA má k dispozícii všetky práva na zverejnenie správy o ukončení členstva!
 • PROTI ZNEUŽITIU BUDÚ POUŽITÉ VŠETKY DOSTUPNÉ PRÁVNE KROKY!

EXPORT – VÝVOZ PSA

Preukaz pôvodu psa OZKnS ( PEDIGREE) platí zároveň, ako exportný preukaz.

Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.


IMPORT – DOVOZ PSA

Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:
Je potrebné zaslať :
1. originál export rodokmeň,
2. vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa,
Vystavený doklad zasielame NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

Podmienky registrácie importovaných jedincov:

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha OZKnS registrovať dovezeného jedinca.